In het weekend van 15 en 16 december zijn er in de diciplines Judo, Taekwondo en Hanmudo de clubexamens gehouden

Onder toezicht van de enthousiaste ouders, oma en opa's toonde de leerlingen hun kunnen van hun favoritei sport

Na afloop van de examen werd er na beraad van de trainers  hun nieuwe band en diploma uitgereikt

Wij willen iedereen feliciteren met hun nieuwe behaalde graad